Selasa, Juli 11, 2006

Basa JAWI - tasih kemutan mboten nggih?

Kulo kepengker crios menawi basa puniko penting sanget. Kulo gadah penggalih, menawi basa punika langkung penting dipun bandingaken kaliyan matematik. Amargi meniko, kulo dados kemutan kaliyan basa lair kulo inggih meniko basa jawi, ingkang sampun dangu sanget mboten kulo ginakaken.

Lha! Wonten media meniko bade kulo cobi. Mugi-mugi tasih sae, menawi wonten ingkang "aneh" nyuwun ngapunten nggih. Basa jawi namung kulo ginakaken kangge komunikasi dumateng semah kulo, amargi lare-lare kulo sampun mboten saged mangertos malih. Padahal basa jawi meniko sae lho, ngangge basa menika kita saged ngermati tiang sepuh ingkang benten dipun bandingaken lare alit.

Kulo mboten ngertos menapa tasih wonten tiang ingkang maos blog meniko lan mangertos dumateng basa jawi kulo puniko. Mergi menika kulo sampunaken sakpuniko kemawon.

Nyuwun sewu dumateng tiyang ingkang mboten ngertos basa ingkang kulo ginaken meniko.

Suluk saking kulo ingkang pados upo ing jakarta, macet lan nguwatosi

2 komentar:

arispria mengatakan...

Kulo taksih mengertos kok Mas Wir Boso Jawi panjenengan, sanajan kulo sampun pindah saking Yogya langkung selangkung warso.
Simah kulo sanes tiyang jawi nanging priyayi sundo.

Uluk salam,
arispria

Anonim mengatakan...

alhamdulillah, tassih wonten tiyang ingkang saget basa jawi, kulo piyambak nggih pingin saget basa jawi, menawi kulo nyuwun "ajar" pareng nopo mboten??????